اعلام اسامی نفرات برتر بخش کتبی بیست ویکمین دوره مسابقات قرآن وعترت درسه بخش اساتید ـ دانشجویان وهمکاران

۱۰ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۲:۱۵ کد : ۱۳۴۸
تعداد بازدید:۳۶۷
لیست اسامی نفرات برتر بخش کتبی مسابقات قرآن وعترت

برندگان بیست ویکمین دوره مسابقات کتبی قرآن وعترت (ع) بخش  اساتید            
ترجمه وتفسیرقرآن کریم

نام نام خانوادگی

رشته آزمون

رتبه

زینب محمدزاده

ترجمه وتفسیر قرآن کریم

اول

ابوالحسن نجفی

ترجمه وتفسیر قرآن کریم

دوم

اعظم نیکوکار

ترجمه وتفسیر قرآن کریم

سوم

رامین چراغعلی

زندگانی چهارده معصوم(ع)

اول

اعظم یوسفی

زندگانی چهارده معصوم(ع)

دوم

فریبا پورابوالفتح هشترودی

زندگانی چهارده معصوم(ع)

سوم

محمدرضا مسرور

ترجمه قرآن به زبان انگلیسی

اول

ایمان روحی دهکردی

ترجمه قرآن به زبان انگلیسی

دوم

محمد مهدی محمودی

ترجمه قرآن به زبان انگلیسی

سوم

لیلا کهنسال

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

اول

روح الله افقی

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

دوم

سیده نیره ابطحی

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

سوم

بخش دانشجویان

احکام برادران

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

محمد قهرمانی

برق

930067187

161275

اول

2

علیرضا علیخانی

صنایع

910259987

161274

دوم

3

حامد کرمی

پرستاری

930221381

160766

سوم

4

حسین حسنی

کامپیوتر

922022368

161350

چهارم

5

مصطفی اصغری

برق قدرت

920242885

161347

پنجم

احکام خواهران

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

فرزانه غلامی

کامپیوتر

930117555

161107

اول

2

رقیه مرادپور

 

94017878

160585

دوم

3

رقیه عزیزی

دانشکده سما

932147846

160489

سوم

4

ندا سیمرغ

دانشکده سما

932195530

160492

چهارم

5

فاطمه رضایی

حسابداری

942069464

160567

پنجم

زندگی پیامبراکرم(ص)

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

امیرحسین جعفری

الکترونیک

930117232

161219

اول

2

معصومه قربانی

حسابداری

921830310

160846

دوم

3

سحر اوژن

صنایع

910272448

161124

سوم

4

سجاد اکرمی

عمران

930048530

161226

چهارم

5

رضا سلیمانی

عمران

940148572

161254

پنجم

تفسیرقرآن کریم

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

امیر نبوتی

برق

920620120

160974

اول

2

کبری برج ساز

شیمی

900743291

160969

دوم

3

عاطفه خلیلی

کامپیوتر

930110816

161057

سوم

4

محسن شیخلر

مدیریت دولتی

930388568

160962

چهارم

5

محمدرضا فخاریان

حسابداری

932006094

160963

پنجم

زندگانی چهارده معصوم (ع)

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

افسانه صاعقه

حسابداری

932336170

160735

اول

2

حسین غفار طجری

صنایع

930040103

161453

دوم

3

مریم چراغی

پرستاری

940332436

160730

سوم

4

امین حسینلو

کامپیوتر

910058085

161427

چهارم

5

فائزه نظیفی

صنایع

932235008

161055

پنجم

ترجمه قرآن به زبان انگلیسی

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

مریم کرد

کامپیوتر

920303181

161086

اول

2

علی صحبتی

شیمی

930067008

161371

دوم

3

محمدحسین پرستار

کامپیوتر

930074418

161374

سوم

4

مهدی احسانی

ساخت وتولید

932223651

161389

چهارم

5

سعید قبادی میانرودی

پرستاری

920736031

160612

پنجم

ترجمه فارسی قرآن کریم

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

محمدرضا یزدی

عمران

911128708

161194

اول

2

فاطمه علیخانی

کامپیوتر

932367274

161152

دوم

3

صمدهوشیار

برق

943075588

161187

سوم

4

محمدحامدی

شیمی

930025115

160652

چهارم

5

سمانه مجیدیان

شیمی تجزیه

910915131

160991

پنجم 

نماز

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

زهرا رخیق

مدیریت آموزشی

940140946

160681

اول

2

حسین معافی

حقوق

940168447

126233

دوم

3

حسین اخباری

برق

922501729

161483

سوم

4

حمیدرضا فلاح

پرستاری

930222869

160878

چهارم

5

میلادحسنی

عمران

922053749

161474

پنجم

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

حسن جوکار

مکانیک

930040634

161358

اول

2

مرتضی قاسمی

کامپیوتر

920214270

161373

دوم

3

مهدی جداخانلو

کامپیوتر

940235136

161357

سوم

4

مجتبی عزتی

کامپیوتر

940254050

161356

چهارم

5

علیرضا ارجمندپور

مکانیک

930034868

161363

پنجم

حفظ وترجمه ادعیه وزیارات

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

مینا جوکار

شیمی

943236759

160926

اول

2

محمد عرفان غفاری

مدیریت دولتی

943114466

160897

دوم

3

محمدمهدی جعفری

عمران

910177164

161487

سوم

4

حامد سبزیکار

حسابداری

930436218

160924

چهارم

5

محسن مشهدی

برق

920620155

160923

پنجم

بخش کارکنان

نام ونام خانوادگی

نام حوزه

رشته آزمون

رتبه

سمیه شمس

دانشکده سما

حفظ وترجمه ادعیه وزیارات

اول

مرتضی عموزاده

حراست

حفظ وترجمه ادعیه وزیارات

دوم

طیبه عاشوری

دانشکده سما

حفظ وترجمه ادعیه وزیارات

سوم

داوودنعمتی

مالی

حفظ وترجمه ادعیه وزیارات

چهارم

حوراء فدایی مولودی

آموزش

حفظ وترجمه ادعیه وزیارات

پنجم


 

نام ونام خانوادگی

نام حوزه

رشته آزمون

رتبه

معصومه حیدری

دانشکده سما

ترجمه فارسی قرآن کریم

اول

زهره حسنی

آموزش

ترجمه فارسی قرآن کریم

دوم

مهدیه سنماری

آموزش

ترجمه فارسی قرآن کریم

سوم

ناهید پاکدامن

آموزش

ترجمه فارسی قرآن کریم

چهارم

ابوالفضل صادقی متین

دانشکده سما

ترجمه فارسی قرآن کریم

پنجم


 

نام ونام خانوادگی

نام حوزه

رشته آزمون

رتبه

زهره سعیدی

انتظامات

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

اول

سید جلال غائب

حراست

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

دوم

معصومه فانی

دانشجویی

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

سوم

قاسم سبزیکار

انتظامات

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

چهارم

محمدرضا طاووسی

آموزش

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

پنجم

 


نظر شما :