چاپ مقاله جناب آقای دکتر مجید گندمکار در مجله ISI

۱۴ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۲:۳۱ کد : ۱۳۴۹
تعداد بازدید:۴۳۹
موفقیت ریاست محترم دانشگاه در چاپ مقاله تخصصی
موفقیت جناب آقای دکتر مجید گندمکار ریاست محترم دانشگاه وعضو هیات علمی گروه برق جهت چاپ مقاله علمی ایشان در مجله تخصصی ISI  را تبریک  عرض می نمائیم.

نظر شما :