چاپ مقاله جناب آقای دکتر مجید گندمکار در مجله ISI

۱۴ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۲:۳۱ کد خبر : ۱۳۴۹
تعداد بازدید:۳۳۲
موفقیت ریاست محترم دانشگاه در چاپ مقاله تخصصی
موفقیت جناب آقای دکتر مجید گندمکار ریاست محترم دانشگاه وعضو هیات علمی گروه برق جهت چاپ مقاله علمی ایشان در مجله تخصصی ISI  را تبریک  عرض می نمائیم.

نظر شما :