معرفی معاون فرهنگی


دکتر اعظم یوسفی

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

مرتبه علمی : استادیار

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی واحد ساوه با هدف اتخاذ راهبردهای لازم ، جهت احیای جایگاه امور فرهنگی و تقویت فضای امید و تحرک در دانشگاه‌ با رویکرد پژوهشی در محور فرهنگ و ارزش های اسلامی در محیط دانشگاه آزاد اسلامی ساوه با مشارکت فعال اساتید ، دانشچویان و کارکنان آغاز به فعالیت نموده است . هدف این معاونت رشد وتوسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی ؛ با سیاست گذاری اصولی فرهنگی و اتخاذ راهبردهای صحیح و متناسب با موقعیت کنونی جامعه ، مفاهیم فرهنگی و اسلامی متناسب با زمان به نسل جوان دانشجو عرضه نماید .

چشم انداز معاونت فرهنگی در افق 1404 عبارت است از : فعال سازی نظام فرهنگی پژوهش محور ، موثر در رشد و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در محیط دانشگاه آزاد اسلامی و جامعه ایران با رویکرد دانش افزایی و ایمان افزایی ، پیشتاز و فاخر در تولید نظریه و اندیشه در حوزه دین و معرفت دینی و تلاش در جهت اسلامی شدن ساحت علم بویژه علوم انسانی با الهام از مهندسی فرهنگی و برنامه کلان نظام اسلامی و کشور و تحول رو به رشد مدیریت فرهنگی در فضا و برنامه های دانشگاه .

 

کلیه دانشجویان، اساتید و همکاران محترم می توانند جهت ارتباط مستقیم با معاون فرهنگی واحد از طریق پست الکترونیکی  نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح نمایند .