کارگاههای دانش افزایی اساتید

حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره " معرفت شناسی اسلامی "

را برای اساتید محترم هیات علمی برگزار می نماید .

 

مکان : سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی و علوم انسانی

 

زمان : روزهای 14 و 15  ؛ 21 و 22 اسفند ماه 1393